Teknologien bag

Susa er en digital robot, som er bygget ved hjælp af delelementer fra kunstig intelligens og chatbotteknologi. Det lyder meget fint, men hvad vil det egentlig sige i praksis? Lad os prøve at gøre det lidt mere forståeligt. For det første kalder vi Susa en chatbot.

Den typiske definition af en chatbot er et software, som vi kan skrive eller tale med. Chatbotten kan altså forstå, hvad vi skriver og matche et relevant svar ved at sortere i den store mængde data, som er lageret i dens hukommelse. 

Den bedste måde at forstå, hvordan en chatbot fungerer og ser ud, er ved at forestille sig en samtale på Messenger – bare med en robot i den anden ende.

Susa er dog ikke en chatbot i normal forstand, for hendes primære formål er ikke at føre en samtale med dig og dine kolleger. Hun skal i stedet guide jer gennem en proces, som kan hjælpe jer med at forbedre jeres samarbejde og øge den mentale sundhed. Dermed ikke sagt, at der ikke foregår en samtale, for Susa vil i høj grad kommunikere til jer, og I kommer også på banen flere gange. Samtalen vil dog være mere struktureret og handle om netop det step, I er nået til i processen, så I får den mest effektive hjælp på de rigtige tidspunkter i jeres mentale sundhedsrejse.

For at kunne skabe en individualiseret proces afhængig af den enkelte virksomheds behov, har vi også trukket på delelementer fra kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er et begreb, som bruges om maskiner, der selvstændigt kan træffe beslutninger og udføre opgaver, som normalt ville kræve menneskelig intelligens. Af eksempler fra dagligdagen kan nævnes støvsugerrobotter, Google og Siri.

Lyder det som noget for din virksomhed?