Mental sundhed på arbejdspladserne

Forbedring af den mentale sundhed på jeres arbejdsplads handler om mange ting, men især jeres samarbejde, og hvordan I løser jeres vigtigste opgaver, spiller en stor rolle.

I ser måske forskelligt på, hvad der bør forbedres, og hvordan I bør gøre det. Nogle forbedringsområder har ledelsen ansvaret for, andre medarbejderne. Derudover findes der også områder, som I har ansvaret for i fællesskab. Nogle forbedringer gælder kun et enkelt team, andre gælder på tværs af teams og skal måske koordineres.

Ofte er det de små sten i skoen, der spænder ben for et godt samarbejde og en god løsning af opgaven. Alle deltagere har hver især deres ideer til, hvad I kunne gøre, men det er svært at finde frem til det mest oplagte sted at starte i fællesskab.

Følgende emner er noget af det, som forskning og erfaring viser, har indflydelse på jeres mentale sundhed:

  • Afstemte mål, roller og forventninger
  • Klar kommunikation
  • Konstruktiv feedback
  • Sparring og videndeling
  • Et miljø, hvor man tør sige sin mening

Forskning viser, at virksomheder, der er præget af tillid, retfærdighed og gode samarbejdsevner, har bedre mental sundhed.

Den viser ligeledes, at team flow både giver højere trivsel for den enkelte og bidrager til en højere produktivitet og effektivitet. Samtidig peger forskningen konkret på, hvilke forudsætninger der skal være til stede for at sikre team flow, herunder præcis kommunikation, klare og fælles mål og god feedback kultur.

Psykologisk tryghed er modsvaret til en kultur, hvor mennesker er nervøse for at lufte kritik eller vise usikkerhed. Det hænger uløseligt sammen med tillid, men er en særlig form for tryghed, der er afgørende for, at samarbejdet om komplekse opgaver fungerer ordentligt, og man tør tale åbent om de faglige dilemmaer, der skal løses på tværs af organisationen.

Susas bidrag til den mentale sundhed

Typisk hyrer man en ekstern konsulent til at hjælpe med den slags, men med Susa som sparringspartner giver det jer langt større kontrol over processen.

Susa vil med enkle instruktioner hjælpe jer med at finde frem til et relevant forbedringsområde og de løsninger, I tror mest på.

Forbedringer skal i denne sammenhæng forstås meget bredt som ændringer i strukturer og processer, der medfører et sundere samarbejde og dermed øgning af den mentale sundhed.

Skriv dig straks op her og se om dit team kan blive ét af de 50 heldige, der kan prøve Susa gratis.

Fra ide til handling

Erfaringsmæssigt er det sjældent ideer til forbedringer, der mangler. Udfordringen består i at koble ideer til mål og handling, men der er her, Susa er stærk.

Når I har valgt forbedringsområde og er enige om de effekter, som I forventer at opnå, hjælper Susa jer til at finde frem til mulige løsninger.

Et løsningsforslag er et konkret afgrænset forslag til en ændring af praksis, som man forestiller sig vil medvirke til, at man når de ønskede effekter. Her er det vigtigt, at løsningsforslagene bliver så konkrete som muligt, og det er Susa god til at få sikret.

Ligeledes gør Susa, hvad hun kan for, at der hverken bliver langvarige sidediskussioner eller taget for hurtige beslutninger.

Susa holder jer også til ilden, mens I afprøver løsningen over et par uger og hjælper jer til sidst med at evaluere indsatsen.

Uanset hvad er fokus med projektet Sundere Samarbejde at få gjort noget ved de lavt hængende frugter i forhold til at få øget den mentale sundhed. Det er her hjælpen fra Susa kommer ind i billedet.