Hvordan fungerer det?

Hvis din virksomhed bliver én af de 50 udvalgte til at deltage i forskningsprojektet, får I tildelt et unikt login til denne hjemmeside, som I skal bruge, når I vil arbejde med jeres mentale sundhed. Det er her, jeres rejse med Susa starter.

Susa er verdens første digitale sparringspartner, der hjælper teams med at forbedre deres samarbejde og øge den mentale sundhed. Forløbet består af små effektive møder á 60-70 minutter, hvor grupper mellem tre og otte deltagere arbejder med netop de samarbejdsudfordringer, de oplever i hverdagen. På møderne vil Susa ved hjælp af en computerskærm guide jer gennem små øvelser, stille støttende spørgsmål, give jer værktøjer, I kan bruge i dagligdagen, inspirere jer med ny viden om mental sundhed samt holde øje med tiden, så mødet ikke løber ad sporet.

Eftersom Susa er en chatbot, vil størstedelen af kommunikationen foregå gennem talebobler, men hun vil også af og til tale til jer. Det vil primært være Susa, der kommunikerer til jer, men I skal også på banen en gang i mellem og fortælle Susa om jeres overvejelser og beslutninger på møderne, så hun kan hjælpe jer bedst muligt.

Processen med Susa er inddelt i fire faser

Fase 1: Forberedelse

Fase 1: Forberedelse

Forløbet starter med en forberedelsesfase, hvor mødelederen bliver klædt på til at facilitere de enkelte møder.

Fase 2: Fokusområder

Fase 2: Fokusområder

På dette møde skal I komme med forslag til forbedringer af samarbejdet. Susa udfordrer jeres forslag for at sikre, at der ikke ligger noget andet og vigtigere bag det problem, I har identificeret. Dette gør hun ved at bede jer kigge nærmere på det, I ønsker at få ud af forbedringen. Mødet slutter med, at Susa samler op på jeres beslutninger.

Fase 3: Løsningsforslag

Fase 3: Løsningsforslag

På andet møde, der finder sted 3-4 dage efter det første, giver Susa lidt info om samarbejde og mental sundhed. Formålet med mødet er at finde løsningsforslag, og igen vil Susa udfordrer jer på jeres valg. Til sidst på mødet lægger i en plan for, hvad I vil gøre.

Efter fase 3 arbejder I med de tiltag, som I planlagde. Susa minder jer om det en gang om ugen, så I ikke falder tilbage i gamle vaner.

Fase 4: Evaluering

Fase 4: Evaluering

Efter 2-4 uger afholder I dette sidste møde. Her hjælper Susa jer med at evaluere jeres tiltag. Har I opnået det mål, som I fastlagde? Hvad er gået godt? Hvad er gået mindre godt? Hvad har I lært? Afslutningsvist beslutter I, hvad der skal ske efterfølgende.

Interesseret i at høre mere om mulighederne for at prøve Susa?