Hvem står bag

Humanai og Statens institut for Folkesundhed fik i 2018 en bevilling på 3.7 mill. af Velliv Foreningen til i fællesskab at udvikle og forske i effekten af en kunstig intelligent digital sparringspartner, som skal styrke samarbejde, trivsel og resultater i små og mellemstore private virksomheder.

Humanai er en privat virksomhed, der skaber digitale sparringspartnere til internt brug i organisationer ved hjælp af chatbotteknologi og kunstig intelligens. Fra et dybt kendskab til organisatoriske forhold, forandringsprocesser og HR skaber Humanai resultater med afsæt i grundige etiske overvejelser, sund fornuft og kreativ anvendelse af teknologi.

Statens institut for Folkesundhed (SIF) er et institut under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU. SIF forsker blandt andet i mental sundhed, konsekvenserne af mistrivsel samt hvordan man fremmer befolkningens mentale sundhed.

Velliv foreningen er en medlemsforening for kunderne i pensionsselskabet Velliv (tidligere Nordea Liv og Pension). Pensionsselskabet er 100% kundeejet. Foreningen udbetaler i gennemsnit 80 pct. af overskuddet til medlemmerne mens 20 pct. af overskuddet i gennemsnit udbetales til aktiviteter rettet mod fremme af mental sundhed

Udover ovenstående parter er en følgegruppe tilkoblet med medlemmer fra Ledernes hovedorganisation, Dansk Erhverv, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Dansk Industri, HK, NFA med flere.

En række virksomheder er allerede involveret i brugen af Susa, og yderligere 50 virksomheder bliver udvalgt til gratis at deltage i 2020.

Mød Susa – og os der står bag

I løbet af foråret kan du møde Susa, når vi afholder en række gå-hjem-møder rundt omkring i landet.

Her vil vi præsentere Susa, men også komme ind på mulighederne med chatbots, AI, digitale sparringspartnere indenfor HR.

Se hvor og hvornår her.

Susa kan være svær at beskrive,
men tilgengæld nem at bruge

Det kræver ingen forberedelse og I kan få hjælp hvor og når som helst.

Skynd dig bare at skrive dig op, så dit team måske kan være et af de 50 udvalgte, som kan få gratis hjælp fra Susa.