Hvem står bag

Gnist og Statens institut for Folkesundhed fik i 2018 en bevilling på 3.7 mill. af Velliv Foreningen til i fællesskab at udvikle og forske i effekten af en digital sparringspartner, som skal styrke samarbejde, trivsel og resultater i små og mellemstore private virksomheder.

Gnist er en privat virksomhed, der arbejder med organisationsudvikling. Fra et dybt kendskab til organisatoriske forhold, forandringsprocesser og HR hjælper Gnist læring og handlekraft på vej, og styrker teams med at opnå de resultater, som de stræber efter. De omsætter adfærdsdesign til praktiske handlinger og psykologisk utryghed til resiliente fællesskaber.

Statens institut for Folkesundhed (SIF) er et institut under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU. SIF forsker blandt andet i mental sundhed, konsekvenserne af mistrivsel samt hvordan man fremmer befolkningens mentale sundhed.

Velliv foreningen er en medlemsforening for kunderne i pensionsselskabet Velliv (tidligere Nordea Liv og Pension). Pensionsselskabet er 100% kundeejet. Foreningen udbetaler i gennemsnit 80 pct. af overskuddet til medlemmerne mens 20 pct. af overskuddet i gennemsnit udbetales til aktiviteter rettet mod fremme af mental sundhed

Udover ovenstående parter er en følgegruppe tilkoblet med medlemmer fra Ledernes hovedorganisation, Dansk Erhverv, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Dansk Industri, HK, NFA med flere.

En række virksomheder er allerede involveret i brugen af Susa, og yderligere 50 virksomheder bliver udvalgt til gratis at deltage.

Nem at bruge

Det kræver ingen forberedelse og I kan få hjælp hvor og når som helst.

Skynd dig bare at skrive dig op, så dit team måske kan være et af de 50 udvalgte, som kan få gratis hjælp fra Susa.