Hvad er Susa?

Susa er en digital mødefacilitator og sparringspartner, der på tre møder á 60-70 minutter forenkler og forbedrer et teams dialoger.

Susa styrer dagsordenen, så der ikke bliver langvarige sidediskussioner, hun holder øje med tiden, husker alle beslutninger og sikrer, at alle får tænkt og talt.

Med andre ord er Susa en støtte til teamet, som I kan trække på, når I vil, og hvor I vil.

Dit team kan være et af de 50 udvalgte, som kan få gratis hjælp fra Susa.

Forskningsprojekt

Statens institut for Folkesundhed og Gnist fik i 2018 en bevilling på 3,7 millioner kr. af Velliv Foreningen. Bevillingen er givet, så vi i fællesskab kan udvikle og forske i effekten af en digital sparringspartner, som skal styrke samarbejde, trivsel og resultater i små og mellemstore private virksomheder.

Målet er at understøtte organisatoriske processer og deraf forbedre den mentale sundhed. Vi ønsker ikke at erstatte ledere eller konsulenter, men at udvikle måden, hvorpå man får sparring, så det i højere grad sker på organisationens præmisser – når som helst, og hvor som helst.

Det bedste fra organisationspsykologi, facilitering, læring og design

Vi har derfor sat os for at bringe kunstig intelligens ind i organisation- og teamudvikling. Det gør vi ved at udvikle en digital robot, der hjælper teams med at finde oplagte indsatsområder og gøre noget ved dem. Vi kalder vores robot for Susa – efter projektets titel Sundere Samarbejde.

I udviklingen af Susa kombinerer vi det bedste fra organisationspsykologi, facilitering, læring og design. Det sker i bestræbelserne på at tilbyde virksomheder en helt ny måde at udvikle samarbejdet uden brug af ekstern hjælp.

Det er ikke kun i forbindelse med hobbyprojekter derhjemme, at gør-det-selv er oplagt. Det er det også i udvikling af vores organisationer. Alt for ofte bliver forandringsprocesser afhængige af interne eller eksterne konsulenter. Forandringskraften flyttes fra organisationen til konsulenten, og en del af handlekraften pantsættes i konsulentens metoder og anbefalinger.

Med Susa flytter vi det tyngdepunkt tilbage til organisationen og det enkelte team.

Du kan sammen med Susa gøre det i din organisation, hvis du er én af de 50 udvalgte virksomheder.

Skriv din mail her,
så hører du fra os om mulighederne.