Etiske principper

Når vi arbejder med mental sundhed og samarbejde, har vi at gøre med mennesker, deres psykologiske velvære og deres relationer både på og uden for arbejdspladsen. Det kan være et sensitivt emne, hvor der let kan opstå etiske dilemmaer, som man skal tage stilling til.

Vi har valgt at udfordre os selv lidt ekstra i forhold til det etiske ved at bruge en digital løsning som værktøj hertil. Ikke fordi vi keder os eller synes, at det er sejt, men fordi vi ser et stort potentiale i teknologien til netop dette formål.

I den perfekte verden har alle virksomheder mulighed for at trække på eksperthjælp til udvikling af organisationens mentale sundhed og samarbejde – når de vil, og hvor de vil. Sådan en verden findes dog ikke, men vi kan komme tæt på ved at benytte teknologiens muligheder.

Under udarbejdelsen af Susa har vi haft fokus på, hvordan vi skabte den mest optimale løsning for teamet, men vi har i ligeså høj grad fokuseret på, hvordan løsningen påvirkede det enkelte menneske – på både godt og ondt.

Valget om at bruge teknologi har betydet, at vi også har skulle tage højde for de etiske dilemmaer og faldgrupper, som teknologien rummer. Derfor har vi samlet vores etiske principper nedenfor.

Vi anlægger et holistisk blik: Hvad der kan have positiv effekt et sted, kan have negative konsekvenser et andet sted. Vi har så vidt muligt forsøgt at afdække et bredt spekter af effekter og konsekvenser og vil blive ved med at gøre dette under videreudviklingen af Susa.

Under udarbejdelsen af Susa har vi haft fem virksomheder tilkoblet, som løbende har givet os feedback på løsningen. Vi mener nemlig, at den eneste måde vi og vores løsning kan skabe bæredygtige resultater på er ved aktivt at efterspørge feedback fra brugerne.

Vi har stort fokus på ikke at overtræde brugernes grænser for privatlivets fred og den fortrolighed, der hører hertil. Derfor gemmer vi ikke data, der kan kobles på det enkelte organisationsmedlem, og vi opbevarer alt data efter GDPR-reglerne.

Under udarbejdelsen af Susa har vi ladet os inspirere af EU kommisionens betragtninger om kunstig intelligens og etik. De lyder:

“The Human-centric approach to AI strives to ensure that human values are always the primary consideration, and forces us to keep in mind that the development and use of AI should not be seen as a mean in itself, but with the goal of increasing organizations and citizens well-being”

Vil du have flere oplysninger om Susa?